Проветряване: Защо и как? А необходимо ли е?

Ролята на вентилацията