Ролята на вентилацията

Това, което виждаме докато варим боб или пържим картофи не е страшно. Обръщаме се и отваряме прозорците или включваме кухненският абсорбатор. Опсността ни дебне от невидимите замърсители. Ежечасно всеки от нас отделя близо 20 литра CO2 докато дишаме и близо 50 г вода. Което всъщност означава, че ако не излизаме от него, за едно денонощие в помещението се отделя 480 литра CO2 и близо 1.2 литра вода. Ако не сме осигурили начин този "отпъдък" да бъде изнесен извън помещението, влиянието му може да доведе до сериозни болестни състояния. За жалост, все по-високите изисквания към съвременните сгради за високо ниво на енергийна ефективност водят открита война с постигането на пълен комфорт за обитателите. Постоянният ежедневен натиск за уплътняване на сградната обвивка води до невъзможност за осигуряване на добро качество на вътрешният въздух. Изолирането на сградите и тяхното уплътняване не позволява да се осъществява известната от древността и от познатите ни стари "зеещи" прозорци естествена циркулация на въздуха.

За да осигурим добро качество на въздуха и да подсигурим нашите нужди с Винаги свеж въздух е необходимо да приложим добра вентилационна система, при ниски инвестиционни разходи. Вентилационната система AERECO осигурява от 30% до 50% икономия на енергия спрямо стандартните постоянни вентилации. Не е нужно да се изгражда сложна вентилационна система. Достатъчно е във всяка стая да имаме поне една автоматична влагорегулируема вентилационна клапа на прозореца или на стената и да осигурим пълна проходимост на въздуха през цебия ме път до изходящите вентилационни отвори в баните и тоалетните. Така с нищожни средства ще си осигурим Винаги свеж въздух и Здраве за нас и нашите семейства.

Доверете ни се и ние ще решим Вашите проблеми с мухъла и влагата завинаги!