Контролируема вентилация АЕРЕКО

Вентилация и комфорт

Комфортната вентилация е ключов фактор за комфорта и енергийната ефективност в сградите. Съвременната тенденция за осигуряване на високо ниво на енергийна ефективност е да са уплътняват все повече и повече както новостроящите се, така и сградите подлежащи на основно обновяване.

Основните критерии при проектиране на детски градини, учебни заведения, болници, жилищни гради и др. е свързано с осигуряването на потребностите на децата, учениците, живущите и персонала от комфортна среда на обитаване. Съществуват ясни изисквания, които определят какви да бъдат вътрешната температура и количеството пресен въздух в обитаемите помещения. Старият тип дървени и метални дограми имаха ниска степен на уплътненост и успяваха с цената на по-висок енергиен разход за отопление и охлаждане да доставят в някаква степен количества пресен въздух. За съжаление през последните години се пристъпи към масово механично подменяне на старите дограми със съвременни – високоплътни.

Тук е предложено решение за преодоляване на възникващите проблеми и осигуряване на нормативен комфорт на обитаване. Възможността то да бъде осъществено както в процеса на обновяване на сградите, така и практически след вече приключване на строителните работи го прави изключително ефективно и гъвкаво решение, което в световен мащаб няма аналог.

Хигрорегулируемата енергоефективна вентилация AERECO осигурява приток на свеж въздух при минимални инвестиционни разходи и висока степен на енергийна ефективност.

Съставни елементи на стемата AERECO

„Белите дробове" на системата AERECO са интелигентните чисто механични прозоречни и стенни смукателни клапи, които реагират в зависимост от нивото на относителната влажност в помещенията. Най-важното предимство на този тип вентилация е нейната универсалност. Тези клапи могат да бъдат монтирани на всички видове съвременни дограми – алуминиеви, PVC и дървени. Опростеният монтаж позволява интегрирането им, както на нови, така и на вече инсталирани дограми. Няма ограничение за видът на стените и са приложими при всички известни строителни системи.

Могат да бъдат монтирани през всички сезони и не се прекъсват нормалните учебни занимания. Монтажът им не изисква след себе си някакви сериозни довършителни работи. На практика изграждането на цялостната система може да бъде разпределено във времето и по този начин да бъде разпределена и финансовата тежест на инвестицията. Първоначално се монтират смукателните влагорегулируеми клапи, а на по-късен етап се доизгражда и подходяща смукателна вентилация, съобразена с конкретните нужди.

Пълната вентилационна система обхваща и интелигентни вентилатори, които са с минимален енергиен разход и могат да бъдат управлявани както по влажност, така и по ниво на въглероден диоксид. Допълнително могат да бъдат монтирани и интелигентни смукателни клапи, които се управляват от нивото на относителната влажност и от датчици за присъствие. Така изградената с използването на пълната комплектова на вентилационната система е с максимална ефективност и работи с най-високото ниво на енергийна ефективност. Или с други думи – с минимални инвестиционни разходи сме постигнали максимален комфорт, здравословна среда за обитателите и гарантирани минимални енергийни разходи.

Максимален резултат може да бъде достигнат с използването на нискоенергийните вентилатори на AERECO, които работят в зависимост от наличието на ветрово действие в района на сградите. При липса на вятър те въртят принудително с минимална мощност, а при наличието на вятър се задвижват от него и пестят допълнително скъпоструващата електрическа енергия.

Дългогодишни изследвания в редица страни доказват неоспоримо, че този тип вентилация е най-близко до действието на рекуперативните системи. Цената обаче е в пъти по-ниска.

Ние можем да Ви помогнем и да предложим най-ефективната и икономична вентилационна система, удовлетворяваща всички Ваши потребности.