Авторски права

HDG Air Ltd.

1618

гр. София

ж.к. Красно село

ул. Лерин 14 А

Телефон: +359 878 41 11 22

Дизайн и поддръжка:

Атанас Янакиев

Хостинг:

Този сайт се хоства от (host.bg™) Хостинг ООД

България, София 1113

бул."Драган Цанков" № 23, вх.Б, ет. 2

(стар адрес ул. "Николай Хайтов" №8Б)

(локалната улица срещу Интерпред)

Телефон: +359 2 962 59 79

Авторски права:

Всички елементи на този интернет сайт (по-специално текстове, графики, лога, звуци, снимки, анимации), са собственост на HDG Air Ltd. и „Aereco" SA

Елементи, принадлежащи към HDG Air Ltd. и „Aereco" SA, включително тяхното разположение, както и съответните кодове, са изключителна собственост на HDG Air Ltd. и „Aereco" SA. Всяко възпроизвеждане и / или представяне, изцяло или частично, на всякакъв носител, сега или в бъдеще, са забранени, освен с изричното разрешение на HDG Air Ltd. и „Aereco" SA. Неспазването на тази забрана представлява законово нарушение, което носи гражданска или наказателна отговорност на всеки нарушител.

Информацията, съдържаща се в този сайт може да бъде променяна без предварително предизвестие.

Външни връзки

Сайтът съдържа хипертекстови връзки към уебсайтове, управлявани от трети страни. HDG Air Ltd. не може да упражнява постоянен контрол върху тези обекти, нито да поема някаква отговорност, както и за условията за достъп, тяхното съдържание, рекламни материали и предложения за услуги. Следователно, не може да се носи отговорност в случай на спорове, които възникват между тези сайтове и техните потребители.

Aereco е търговска марка на фирма Aereco SA