Проветряване: Защо и как? А необходимо ли е?

Проветряване: Защо и как? А необходимо ли е?

Най-масово е разпространено проветряването като начин за "очистване" на застоялия въздух в сградите. За съжаление, това е и най-скъпо струващият метод. Отварянето на прозореца никога не може да бъде нормативно определено и точно преценено. Това води до сериозни загуби на скъпо струващи енергии за отопление или за охлаждане. Освен това, простото отваряне на прозореца, в общия случай не води до качествени резултати и като следствие, отново сме с неосигурен комфорт в помещенията.

Твърдо можем да заявим, че проветряването на помещенията чрез отваряне на прозореца е един изключително остарял и страшно скъп начин.

С поскъпването на електроенергията и другите суровини, използвани за отопление, всеки човек си задава въпроса: "Как да намаля сметките си за отопление?"

В днешно време се поставят все по-големи изисквания по отношение на сградите. Повишава се "уплътняването" на сградите с изолации и все по-плътни дограми. Целта е да се постигнат такива сгради, които са с близко до нулево потребление на енергия. Всичко това в никакъв случай не бива да бъде за сметка на комфорта на обитателите. Налага се тезата, че за да се постигне добро качество на въздуха, са необходими скъпи технически решения - например рекуперативни системи*. В противен случай ние се превръщаме в "роби на дръжката" и трябва старателно да следим кога да отваряме и кога да затваряме прозорците. Освен това "закрепостяване", ние си бъркаме дълбоко в и без това доста отънелите си джобове. Да вземем един средностатистически апартамент на едно средностатистическо българско семейство в един средностатистически квартал.

Ако предположим, че външната температура е 5°C, а в апартамента е 21°C, при отварянето на един прозорец в продължение на 10 минути (прословутите 5 минути сутрин и вечер) през зимата се изразходват следно 10кВт/ч за отопление, което обърнато в пари при отопление на електричество е цели 2 лева. Тези 2 лева трябва да изхвърляме през прозорците всеки ден през отоплителния сезон в продължение на 120 дни. Или простата равносметка е, че ние сме се ощетили с 240 лева само за да проветряваме както ни учат "специалистите".

Едва с 30% от тази сума, можем да осигурим чудесен комфорт. Разбира се, че ни е нужна вентилация, но такава, която да пести парите ни и да е съобразена с нашите нужди.

Вентилационната система AERECO се управлява според нашите нужди, чрез влагочуствителни сензори, които отварят и затварят притока на свеж външен въздух. Има нужда - има вентилация, няма нужда - нашите пари си стоят в домовете ни, а не изхвърчат през прозорците и комините.

*Системата за вентилация AERECO се прилага навсякъде, където не са осигурени цинтрализирани общообменни вентилационни системи.